Ασφάλεια λεβητοστασίου και μέτρα πρόληψης

Η εθνική νομοθεσία προβλέπει τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να τηρούνται για την ασφαλείς λειτουργία του λεβητοστασίου. Παρότι οι προβλεπόμενες διατάξεις είναι μόνο οι βασικές, ελάχιστα λεβητοστάσια συγκεντρώνουν όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις.
asfaleia-fysiko-aerioΜεγάλο βάρος στην τήρηση των διατάξεων ασφαλείας πέφτει στους συντηρητές που κατά τον ετήσιο έλεγχο του λεβητοστασίου παραλείπουν να ενημερώσουν τους διαχειριστές για τα προβλήματα ασφαλείας.

Πέρα των βασικών διατάξεων ασφαλείας προτείνεται η εφαρμογή πρόσθετων ασφαλιστικών διατάξεων που προστατεύουν από ατυχή συμβάντα ή αμέλεια του διαχειριστή όπως η λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση απώλειάς – διαρροής νερού στην εγκατάσταση ή αστοχία της βαλβίδας πίεσης.