Ασφάλεια λεβητοστασίου

Η ασφάλεια είναι ένας παράγοντας που προβληματίζει κάθε άνθρωπο που έχει εγκαταστήσει ή σκέφτεται να εγκαταστήσει φυσικό αέριο, άλλες φορές δικαιολογημένα άλλες φορές λόγω παραπληροφόρησης. Η GAZPRO ενημερώνει υπεύθυνα κάθε υποψήφιο πελάτη της για κάθε απορία η προβληματισμό του και εγκαθιστά συστήματα ανίχνευσης διαρροής φυσικού αερίου, μονοξειδίου του άνθρακα, αντισεισμικής προστασίας τα οποία κλείνουν αυτόματα την παροχή αερίου με τον εντοπισμό οποιασδήποτε απειλής.