Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές πολυκατοικίες

Αυτόνομία θέρμανσης σε παλιές πολυκατοικίες

Αυτόνομη θέρμανση με θερμιδομέτρηση, σε παλιές πολυκατοκίες με κεντρική θέρμανση (δισωλήνιο σύστημα)

Αυτονομία θέρμανσης σε νέες πολυκατοικίες

Μετατροπή ωρομέτρησης σε θερμιδομέτρηση

Αυτονομία θέρμανσης και κατανομή δαπανών με θερμιδομέτρηση σε πολυκατοικίες με ωρομέτρηση. Δίκαιη κατανομή.

Αυτονομία θέρμανσης με ατομικό λέβητα

Αυτόνομη θέρμανση με ατομικό λέβητα

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου δικτύου θέρμανσης με ατομικό λέβητα αερίου ή πετρελαίου. Κατάλληλο για μονοκατοικίες ή διαμερίσματα για πλήρη ανεξαρτησία.

Περισσότερα
Περισσότερα
Περισσότερα