Αυτόνομη θέρμανση με ατομική μονάδα αερίου συμπύκνωσης 2040 Ευρώ