Εξουσιοδοτημένος Εμπορικός Συνεργάτης της ΕΠΑΕίναι αλήθεια ότι ζούμε σε μία δύσκολη εποχή που όλοι προσπαθούν να πάρουν μερίδιο από την αγορά. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι καιροί προσφέρονται για την εμφάνιση κάθε είδους “ειδικού”, επιτήδειου και ανεύθυνου σε κάθε χώρο εργασίας. Εχει επικρατήσει το ρητό που λέει «Ότι δηλώσεις είσαι». Εχετε ακούσει πολλές φορές κάποιους να τα “ξέρουν” όλα, να είναι παντογνώστες και να έχουν γνώμη για κάθε θέμα.

Το «Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπορικών Συνεργατών της ΕΠΑ Αττικής ΑΕ» έχει δημιουργηθεί από την ΕΠΑ Αττικής ΑΕ η οποία έχει θέσει κάποια σοβαρά κριτήρια για την συμμετοχή σε αυτό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει την σωστή ενημέρωση, την βέλτιστη ενεργειακή λύση για τον χώρο σας και σαφώς την σωστή, απροβλημάτιστη και ασφαλή εγκατάσταση φυσικού αερίου.

Οι Εταιρείες που συμμετέχουν στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν τα παρακάτω:

  • Να έχουν ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ μεγάλη εμπειρία εγκαταστάσεων – ζητούνται πάνω από 80 εγκαταστάσεις. (ΕΜΠΕΙΡΙΑ)
  • Να έχουν στο δυναμικό τους Μηχανολόγο Μηχανικό ο οποίος να συμβουλεύει, να ετοιμάζει την μελέτη εγκατάστασης ,να καταθέτει τον φάκελο στην ΕΠΑ, να παρακολουθεί την σωστή εφαρμογή αυτής και να πιστοποιεί την καλή εκτέλεση των εργασιών παίρνοντας και την σχετική ευθύνη. (ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ)
  • Να έχουν ενεργειακό σύμβουλο που να σας ενημερώνει για κάθε θέμα σχετικά με το Φυσικό Αέριο και την ΕΠΑ Αττικής και να προτείνει σε συνεργασία με τον Μηχανολόγο Μηχανικό την καλύτερη ενεργειακή λύση (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ)
  • Να έχει πιστοποιημένα συνεργεία για τις υδραυλικές εργασίες με ανάλογη εμπειρία. (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)
  • Να έχει Τεχνικό Καυσίμων Αερίων για την σωστή ρύθμιση και μέτρηση του καυστήρα. (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ)
  • Ολοι στο Δίκτυο είναι ασφαλισμένοι σε Ασφαλιστική Εταιρεία για την αστική ευθύνη ώστε κάθε πελάτης να είναι ασφαλισμένος για κάθε πιθανό πρόβλημα. (ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
  • Ολοι στο Δίκτυο είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και ΔΕΝ έχουν κανένα πρόβλημα με την Δικαιοσύνη ούτε την επαγγελματική τους αξιοπιστία. (ΣΙΓΟΥΡΙΑ).

Μην εμπιστεύεστε τον πρώτο τυχόντα που σας κτυπά την πόρτα κάνοντας τον Ειδικό, υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι δίπλα σας χωρίς καμία δομή και καμία εμπειρία και πολλές φορές χωρίς καμία επιστημονική κατάρτιση.

Ζητάτε πάντα να σας επιδεικνύουν την ταυτότητα του Αέριο Αττικής ΑΕ για να ξέρετε με ποιόν μιλάτε.