Με ενδιαφέρει προσφορά για:

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Αφορά εγκατάσταση φυσικού αερίου με αυτόνομο (επίτοιχο) λέβητα αερίου για ανεξάρτητη θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αφορά την εγκατάσταση ή μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης για την λειτουργία της με φυσικό αέριο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Αφορά την εγκατάσταση νέας καμινάδας ή την επισκευή της υπάρχουσας καμινάδας για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγροποίησης ή διαρροής των καυσαερίων συνήθως σε τζάκια ή κεντρικές θερμάνσεις.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αφορά πάσης φύσεως υδραυλικές εργασίες για την αποκατάσταση ή την κατασκευή νέων δικτύων, θέρμανσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου και αποχέτευσης.