Θερμογράφηση κτηρίων και εγκαταστάσεων

θερμοκάμεραΟι εξειδικευμένοι   – πιστοποιημένοι θερμογράφοι μηχανικοί της εταιρείας μας, έχοντας στη διάθεσή τους τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό θερμογράφησης, αναλαμβάνουν υπηρεσίες θερμογράφησης κτιρίων και βιομηχανικών – οικιακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 • ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων με θερμοκάμερα
 • θερμική επιθεώρηση :
  • κτιρίων
  • υδραυλικών σωληνώσεων – αποχετεύσεων
  • ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • καταγραφή θερμικής κατανομής – θερμογέφυρες – θερμομόνωση
  • έλεγχος ηλεκτρικών κινητήρων – πινάκων – μετασχηματισμών ισχύος
  • έλεγχος διαρροών αερίου – καυσαερίων – υγρασίας
  • ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών