ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ

Η σωστή λειτουργία μιας εγκατάστασης φυσικού αερίου και η διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του συστήματος προϋποθέτει μια ποιοτική και συστηματική συντήρηση. Είναι σημαντικό η όποια εργασία ελέγχου ή συντήρησης να πραγματοποιείται από εξειδικευμένους τεχνικούς ενώ από την πλευρά μας είναι απαραίτητο να τηρούμε συγκεκριμένο αρχείο με τα έγγραφα που αφορούν το σύστημά μας και τις διαδικασίες συντήρησης που έχουμε πραγματοποιήσει.

Συχνότητα συντήρησης

Διαδικασίες όπως η συντήρηση των συσκευών φυσικού αερίου, ο καθαρισμός του λέβητα, η ρύθμιση του καυστήρα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 1 φορά ετησίως.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος – συντήρηση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης έλεγχο της στεγανότητας της καμινάδας αλλά και γενικότερο έλεγχο της συνολικής εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει οι χρήστες να παρεμβαίνουν στο σύστημα του φυσικού αερίου, ακόμη κι εάν πρόκειται για επιδιορθώσεις οι οποίες ενδεχομένως να φαίνονται «εύκολες». Κάθε είδους παρέμβαση ή έλεγχος πρέπει να γίνεται είτε από τον εγκαταστάτη του συστήματος είτε από εξειδικευμένους και αδειοδοτημένους υδραυλικούς και τεχνικούς καυστήρων.

Με τη σωστή συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων, εκτός από ασφάλεια, εξασφαλίζεται και η βελτίωση της απόδοσης και κατ’ επέκταση εξοικονόμηση ενέργειας.

Τέλος, προτείνεται σε όσους θέλουν να απαλλαγούν από την υποχρέωση να θυμούνται την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης, να συνάψουν συμβόλαιο τακτικής συντήρησης με την εγκαταστάτρια εταιρία, έτσι ώστε η διαδικασία να «αυτοματοποιείται» κάθε χρόνο χωρίς ενδεχόμενα προβλήματα στην ασφάλεια της εγκατάστασής μας λόγω… αφηρημάδας.

Στους επιτοιχούς λέβητες η ετήσια συντήρηση περιλαμβάνει:

1.Καθαρισμό μπέκ καύσεως ,ηλεκτροδίου αναφλέξεως και ιονισμού.

2.Έλεγχος μονωτικών πυρίμαχων πλακών και εναλλακτών θέρμανσης και ζεστού νερού.

3.Καθαρισμός φίλτρου φυσικού αερίου.

4.Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού κλειστού κυκλώματος και ασφαλιστικού.

5.Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας ανεμιστήρα απαγωγής καυσαερίων.

6.Λειτουργία, μέτρηση καυσαερίων ρύθμιση και έλεγχος λειτουργίας πρεσόστατου καυσαερίων

7.Έλεγχος λειτουργίας και ρύθμιση διακοπτών θερμοκρασίας ζεστού νερού και θέρμανσης.

8.Έκδοση φύλλου έλεγχου καλής λειτουργίας.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε πως εκτός από την ορθή λειτουργία της εγκατάστασης, η συντήρηση είναι αναγκαία για την διασφάλιση της εγγύησης του μηχανήματος από τις εταιρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού για την ετήσια συντήρηση καλέστε 2109881616.