Βαρυτικό τάμπερ ελκυσμού – Εξοικονόμησης ενέργειας

τάμπερ ελκυσμούΓια την σωστή απαγωγή των καυσαερίων είναι απαραίτητος ο σωστός ελκυσμός της καμινάδας. Το σωστό μέγεθος ελκυσμού εξαρτάται από την ισχύς του λέβητα , το ύψος της καμινάδας, αλλά και από μεταβαλλόμενες συνθήκες όπως η ατμοσφαιρική πίεση και η θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Ο ελκυσμός επηρεάζει την ποιότητα της καύσης ιδιαίτερα στους λέβητες βιομάζας . Με την σωστή ρύθμισή του μπορούμε να επιτύχουμε οικονομικότερη αλλά και καθαρότερη καύση. Για την ρύθμιση όμως του ελκυσμού σε μια σταθερού ύψους καμινάδα με μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες η λύση είναι μια και λέγεται τάμπερ.
Τα τάμπερ μηχανικά ή βαρυτικού τύπου επιτρέπουν την συνεχείς ρύθμιση του ελκυσμού σε σταθερά επίπεδα με πολλαπλά ωφέλει μειώνοντας έτσι θορύβους στην καμινάδα, αυξάνοντας τον βαθμό απόδοσης και την οικονομία του λέβητα. Έτσι το επιπλέον κόστος του τάμπερ αποσβένεται από την οικονομία στο καύσιμο αλλά και την μειωμένη συντήρηση που απαιτείται λόγο την μειωμένης αιθάλης (που συνήθως δημιουργείται απο ατελής καύση ) και των προβλημάτων που αυτή δημιουργεί. Στο εξωτερικό η εγκατάσταση του ταμπερ ελκυσμού θεωρείται υποχρεωτική ενώ στην Ελλάδα παραμένει προαιρετικό ως εξάρτημα της καμινάδας.
Ως προϊόν είναι γενικά εξειδικευμένο και δεν θα βρείτε πολλούς προμηθευτές στην αγορά που να τα κατασκευάζουν.

Στην Ελλάδα θα βρείτε την σειρά της
Kutzner & Weber που κατασκευάζονται στην Γερμανία και εισάγονται αποκλειστικά από την Gazpro μαζί με άλλα εξειδικευμένα εξαρτήματα καμινάδας όπως ηχοπαγίδες και μηχανοκίνητα τάμπερ