Τα αέρια καύσιμα έχουν κάνει 
δυναμικά την εμφάνισή τους στην ζωή μας ιδιαίτερα με την έλευση του
Φυσικού αερίου στην Ελλάδα αφού η χρήση εξασφαλίζει οικονομική θέρμανση, καθαρή
καύση και προσφάτως οικονομική μετακίνηση με την χρήση του στα ΜΜΜ αλλά και σε
αυτοκίνητα. Το φυσικό αέριο είναι ασφαλέστερο από το προγενέστερα γνωστό αέριο
πόλεως ή υγραέριο αφού σε περίπτωση διαρροής διαφεύγει ψηλά στην ατμόσφαιρα ως
ελαφρότερο από τον ατμοσφαιρικό αέρα.

 Η τεχνολογία
συμπύκνωσης είναι μια νέα τεχνολογία που έκανε την εμφάνισή της τα τελευταία
χρόνια παράλληλα με την έλευση του φυσικού αερίου ανεβάζοντας την απόδοση των
λεβήτων στο 108% από το 90%. Αν και το ποσοστό αυτό ακούγεται παράδοξο ειδικά
για τους γνώστες των θερμοδυναμικών νόμων, το 108% ουσιαστικά προκύπτει για
λόγους συμβατότητας με τον μέχρι σήμερα τρόπο υπολογισμό της απόδοσης της
καύσης.
 Η τεχνολογία συμπύκνωσης εκμεταλλεύεται
την ανώτερο θερμογόνο των καυσίμων αλλά στον τύπο υπολογισμού διαιρούμε με την
κατώτερη θερμογόνο δύναμη του καυσίμου προσφέροντας βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο
από 100%.

Στην τεχνολογία συμπύκνωσης τα καυσαέρια περνούν από 2
εναλλάκτες ή έναν μεγαλύτερο απελευθερώνοντας τα στην ατμόσφαιρα σε θερμοκρασία
40οC αντί των από 150οC.
 Έτσι ο ατμός που προκύπτει από την καύση
των υδρογονανθράκων περνά από την αέρια φάση στην υγρή απελευθερώνοντας την
γνωστή και ως λανθάνουσα θερμότητα που περιέχουν τα καυσαέρια και
εκμεταλλεύονται τα συστήματα συμπύκνωσης για να δώσουν τον μεγαλύτερο βαθμό
απόδοσης.

Το μειονέκτημα μιας τέτοιας καύσης είναι η δημιουργία
συμπυκνωμάτων που πρέπει κάπου να αποχετευτούν αλλά και η διάβρωση που
προκαλούν τα καυσαέρια που φεύγουν σε τέτοιες θερμοκρασίες αφού το καύσιμο
εκτός από καθαρούς υδρογονάνθρακες περιέχει και ενώσεις του θείου σε μικρές
ποσότητες που όταν ενωθούν με σταγονίδια νερού σχηματίζουν διαβρωτικές ενώσεις.
Αυτό απαιτεί την χρήση ανθεκτικότερων υλικών στην διάβρωση τόσο στους
εναλλάκτες  (με κράματα αλουμινίου) αλλά
και στις καπνοδόχους (με χρήση πολυπροπυλενίου ή και αλουμινίου). Σαν
αποτέλεσμα οι λέβητες συμπυκνωμάτων είναι και ακριβότεροι των συμβατικών,
παρέχουν όμως αποδοτικότερη καύση και 

Από τους πρωτοπόρους στην τεχνολογία συμπύκνωσης θεωρούνται
οι Ολλανδοί, που κατασκευάζουν αποκλειστικά και μόνο λέβητες συμπύκνωσης εδώ
και χρόνια, με ηγέτιδα την εταιρία Intergas που εξελίσσει και προμηθεύει
λέβητες αερίου σε αρκετές ευρωπαϊκές εταιρίες.  To μέλλον στην τεχνολογία θέρμανσης είναι
η συμπύκνωση που σε συνδυασμό με την αντιστάθμιση, τεχνολογίες όπως το
πρωτόκολλο opentherm αλλά και το cascade υπόσχονται οικονομικότερη θέρμανση, μεγαλύτερο βαθμό
απόδοσης καθώς και μεγαλύτερη άνεση καλύπτοντας όλο το εύρος εγκαταστάσεων από
μικρές αυτόνομες μέχρι κεντρικές θερμάνσεις κτιρίων αρκετών χιλιάδων κυβικών
μέτρων.
λιγότερα καυσαέρια στο περιβάλλον, με την
χρήση τους να θεωρείτε υποχρεωτικοί στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.