Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις έως 14.880€ από την ΕΔΑ Αττικής

 

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης εσωτερικής εγκατάστασης θέρμανσης κεντρικών θερμάνσεων  την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με αυτό η ΕΔΑ Αττικής χρηματοδοτεί άτοκα το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κεντρικές θερμάνσεις για κτήρια διαμερισμάτων που βρίσκονται επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου.  

Με τον τρόπο αυτό η ΕΔΑ Αττικής δίνει τη δυνατότητα σε ακόμα περισσότερα νοικοκυριά της Αττικής να αποκτήσουν οικονομική και ταυτόχρονα αποδοτική θέρμανση για το σπίτι τους.

Περιγραφή & διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν σε συσκευές, εξαρτήματα και εργασίες, που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης σε αντίστοιχη φυσικού αερίου και που αναγράφονται αναλυτικά στο έντυπο προσφοράς χρηματοδότησης.

Το χρηματοδοτούμενο ποσό καθορίζεται από την ισχύ του λέβητα της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και σύμφωνα με το κάτωθι σχήμα:

 

Εγκατεστημένη ισχύς λέβητα* (kcal/h) Χρηματοδοτούμενο Ποσό (συμπ. ΦΠΑ) Διάρκεια Αποπληρωμής
>=300.000 14.880 € 3 έτη
200.000 – 299.999 12.400 € 3 έτη
170.000 – 199.999 9.920 € 3 έτη
120.000 – 169.999 6.200 € 3 έτη

*αφορά στον λέβητα φυσικού αερίου κατά την ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης για κατηγορία καταναλωτή «Κεντρική Θέρμανση» που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο έως και τις 30 Αυγούστου 2019, με ταυτόχρονη υποβολή υπεύθυνης δήλωσης δικαιούχου (διαχείρισης πολυκατοικίας) για την ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και την αποδοχή των όρων συμμετοχής σε αυτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση και απόδοση της χρηματοδότησης είναι η έκδοση και κατάθεση του τιμολογίου του αναδόχου εγκαταστάτη προς την ΕΔΑ Αττικής να πραγματοποιηθεί έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019.

Πως δίνεται η χρηματοδότηση

Το χρηματοδοτούμενο ποσό αποδίδεται από την ΕΔΑ Αττικής στον ανάδοχο εγκαταστάτη (ή/και προμηθευτή εξοπλισμού) για την κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης μετά την παραλαβή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών, τις διαδικασίες ελέγχου και την έκδοση άδειας χρήσης φυσικού αερίου.

Ο καταναλωτής (διαχείριση πολυκατοικίας) αποπληρώνει το χρηματοδοτούμενο ποσό προς την ΕΔΑ Αττικής άτοκα σε 18 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις.

Διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα

Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει απ’ευθείας με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210 9881616 . Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αλλά και όλη τη διαδιακασία σύναψης σύμβασης σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής.