ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ APRICUS – Designed in USA – tested in Germany
ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ www.apricus.com.
Ο ηλιακός συσσωρευτής Apricus είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια από τον ήλιο και την μετατρέπει σe χρήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα απορροφάται κανονικά από το νερό, ή από ένα ανθεκτικό μίγμα νερού παγώματος, τα οποία μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσουν τη θέρμανση ζεστού νερού, τη θέρμανση χώρου και ακόμη και τη διαστημική ψύξη μέσω της χρήσης μιας πιό ψυχρής τεχνολογίας απορρόφησης.
Η λειτουργία του ηλιακού συσσωρευτή είναι πολύ απλή.
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ηλιακή απορρόφηση: Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από τους εκκενωθέντες σωλήνες και μετατρέπεται στη θερμότητα.
Αποθήκευση ηλιακής ενέργειας: Το νερό είναι μέσω της επιγραφής, μέσω της διαλείπουσας ανακύκλωσης αντλιών. Κάθε φορά που κυκλοφορεί το νερό μέσω της επιγραφής οι θερμοκρασίες αυξάνονται από 5-10oC/9-18oF. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, το νερό στη δεξαμενή αποθήκευσης σταδιακά θερμαίνεται.
Μεταφορά ηλιακής θερμότητας: Οι σωλήνες θερμότητας διευθύνουν τη θερμότητα από μέσα τον ηλιακό σωλήνα μέχρι την επιγραφή.
Apricus system
Apricus system
Apricus system
Apricus system
Apricus system