Κάντε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με την τοποθέτηση του έξυπνου θερμοστάτη της ICY.

έξυπνος θερμοστάτης

  • Περιορίζει τη μέγιστη θερμοκραςία που μπορεί να ρυθμιστεί.
  • Οι ρυθμίσεις μπορούν να προστατευθούν με κωδικό PIN.
  • Επιτυγχάνει εξοικονόμηςη ενέργειας έως 26 %
  • Ανιχνεύει την ανθρώπινη παρουσία και τίθεται εκτός λειτουργίας όταν ο χώρος είναι κενός .
  • Ανθεκτικός με μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Συμβάλει στην δημιουργία συνθηκών άνεσης.

 

σύνδεση θερμοστάτη με υπολογιστή

 

  • Συνδεστε τον θερμοστάτη μέσω θύρας USB
  • Δωρεάν λήψη λογισμικού.
  • Συχνές ενημερώσεις λογισμικού.
  • Εύκολο στον προγραμματισμό.

θέλω να το αγοράσω !