Ναι! Μπορεί να γίνει εσωτερική επένδυση της υφιστάμενης καμινάδας με την τεχνολογία FuranFlex, που παρέχει 30ετή εγγύηση και αποτελεί οικονομικότερη λύση συγκριτικά με το κόστος αποξήλωσης και εγκατάστασης νέας καμινάδας.