Ναι! Με το σύστημα ασύρματης θερμιδομέτρησης της Sontex μπορείτε να μετατρέψετε το σύστημα θέρμανσης σας, σε αυτόνομο χωρίς οποιαδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική παρέμβαση, παρά μόνο με την τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων (ρυθμιστής θερμοκρασίας – ασύρματος θερμιδομετρητής) σε κάθε θερμαντικό σώμα.