Στην καμινάδα της κεντρικής θέρμανση έχω σημαντικό πρόβλημα υγροποιήσεων. Υπάρχει κάποια λύση, χωρίς να χρειαστεί να γίνει αποξήλωσή της;

Ναι! Μπορεί να γίνει εσωτερική επένδυση της υφιστάμενης καμινάδας με την τεχνολογία FuranFlex, που παρέχει 30ετή εγγύηση και αποτελεί οικονομικότερη λύση συγκριτικά