ΑΠΟ 1/3/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ 89/106/CEE(CPD) ,ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ .
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE
ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ (CE) ΣΕ ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΤΙΡΕΚΤΙΒΑ 89/106/CEE(CPD), ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ .