ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΟΜΑΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 210 – 310-610
ΛΕΒΗΤΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟΙ ΣΥΜΠΥΚΝΟΜΑΤΩΝ Αερίου για εφαρμογές 16KW-1062KW . Πάνω από 108.9% αποδοτικότητα.
 GT300A De Dietrich
Χρησιμοποιείται για ζεστό νερό χρήσης και εφαρμογές κεντρικής θέρμανσης.
Είσοδος από 404 MBH to 1443 MBH με 105 βαθμούς F.
Iκανότητας παροχής νερου με κανένα όριο στην θερμοκρασία του νερού επιστροφής, και 72 psi μέγιστη πίεσης λειτουργίας.
Απόδοση ανάφλεξης 86,2%.
 GT400A
Χρησιμοποιέιται για ζεστό νερό χρήσης και εφαρμογές κεντρικής θέρμανσης.
Είσοδος από 1732 MBH to 3392 MBH με 105 βαθμούς F
Iκανότητας παροχής νερου με κανένα όριο στην θερμοκρασίας του νερού επιστροφής, και 95 psi μέγιστη πίεσης λειτουργίας.
Απόδοση ανάφλεξης 86,2%.
 VIESSMANN ΛΕΒΗΤΑΣ
ΥΠΕΡΠΙΕΣΤΙΚΟΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαμηλών θερμοκρασιών
Χαμηλών εκπομπών ρύπων.
Τριών κυριών διαδρομών καυσαερίων.