Τα προϊόντα και υπηρεσίες της GazPro Hellas είναι πιστοποιημένα από ελληνικούς και ξένους οργανισμούς πιστοποίησης όπως ο ΕΛΟΤ και ΕΣΥΔ.
Επιπλέον η εταιρεία μας είναι διαπιστευμένη ως επίσημος συνεργάτης της εταιρείας “Φυσικό Αέριο Αττικής”.

ELOT     αεριο-αττικης