Συντήρηση καυστήρα και εγκατάστασης φυσικού αερίου

Συντήρηση καυστήρα και εγκατάστασης φυσικού αερίου

Η εταιρεία μας, με πολυετή εμπειρία στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, αναλαμβάνει τον έλεγχο και τη συντήρηση λεβητοστασίων, εγκαταστάσεων και συσκευών φυσικού αερίου. Η συντήρηση πραγματοποιείται από Αδειούχο Εγκαταστάτη και Συντηρητή Εγκαταστάσεων Καυσίμων Αερίων.

Κατά τον έλεγχο εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, πραγματοποιείται έλεγχος 15 σημείων:

 • Διαρροή φυσικού αεριού
 • Κεντρική βαλβίδα Φυσικού αεριού
 • Καλή λειτουργία του καυστήρα
 • Διακόπτη του ρελέ αυτονομίας
 • Διακόπτη ασφάλειας αέρος
 • Ρελέ ασφάλειας που προγραμματίζει της εντολές για την έναυση
 • Κυκλοφορητές νερού
 • Υδροστάτες επαφής
 • Αισθητήρια
 • Πιεστικό δοχείο
 • Βαλβίδα ασφάλειας
 • Μειωτή πιέσεως νερού η Αυτόματου πληρωτή
 • Ανιχνευτή αεριού
 • Ηλεκτροβάννας Αερίου Ασφάλειας
 • Καπνοδόχου

Μέτρηση καυσαερίων και έκδοση φύλλου ελέγχου

Η μέτρηση καυσαερίωνσυντήρηση καυστήρα και έκδοση του αντίστοιχου φύλλου ελέγχου, είναι υποχρεωτική μία φορά  ετησίως, βάση της Υπ. Απόφασης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος.

Η συντήρηση περιλαμβάνει :

 • Ρύθμιση καυστήρα
 • Μέτρηση καυσαερίων
 • Έκδοση φύλλου ελέγχου
 • Μέτρηση κατανάλωσης και βαθμού απόδοσης

Η εταιρεία μας, παρέχει τις υπηρεσίες της καθ’όλο το 24ωρο και επεμβαίνει άμεσα όταν απαιτείται.

Μετά τον έλεγχο καυσαερίων  παραδίδεται στον υπεύθυνο της  Πολυκατοικίας ή στον ιδιοκτήτη , πίνακας όλων των σημείων που ελέγχονται, με τις όποιες παρατηρήσεις θα υπάρχουν.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο 210 988 1616 ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

Φόρμα επικοινωνίας