Επιδότηση Εγκατάστασης Θέρμανσης με Φυσικό Αέριο

Εκμεταλλευτείτε το νέο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Ε.Δ.Α.) που σας δίνει τη δυνατότητα