Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών συνεργατών της GAZPRO διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στις ενεργειακές επιθεωρήσεις, αναλαμβάνει υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες πραγματοποίησης ενεργειακής επιθεώρησης του κτιρίου σας και της έκδοσης πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, σύμφωνα με το Νόμο 3661/2008 και Π.Δ. 100/2010 (Φ.Ε.Κ. 177/Α/6.10.2010)