22 επιτυχημένες πρακτικές και τεχνικές παρεμβάσεις στον οικιακό τομέα

Περιοδική συντήρηση λεβήτων/καυστήρων και μέτρηση εσωτερικού βαθμού απόδοσης καύσης από αδειούχους συντηρητές.