Σύγκριση κόστους θέρμανσης με εναλλακτικές πηγές

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΝΕΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Σύμφωνα με μελέτη του Εργαστήριου Ατμοκινητήρων & Λεβήτων σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών