Λέβητες τεχνολογίας συμπύκνωσης σε κεντρικές θερμάνσεις

Οι αυξημένες απαιτήσεις για ενεργειακά αποδοτικότερες τεχνολογίες φέρνει το cascade σε οικιακά και εμπορικά κτίρια. Η συνδεσμολογία cascade προσφέρει μεγάλη ευελιξία αφού επιτρέπει την εύκολη