Ενδεικτική (προσφορά) ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 19+ Σημεία έλεγχου – Έλεγχο διαρροών φυσικού αεριού – Ανιχνευτικού συστήματος – Κεντρικής βαλβίδας Φυσικού αεριού – Καλής λειτουργίας του καυστήρα – Διακόπτη του ρελέ αυτονομίας
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Συμβόλαια συντήρησης, ενδεικτική (προσφορά).
ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 19+ Σημεία έλεγχου – Έλεγχο διαρροών φυσικού αεριού – Ανιχνευτικού συστήματος – Κεντρικής βαλβίδας Φυσικού αεριού – Καλής λειτουργίας του καυστήρα – Διακόπτη του ρελέ αυτονομίας – Διακόπτη ασφάλειας αέρος – Ρελέ ασφάλειας που προγραμματίζει τις εντολές για την έναρξη – Κυκλοφορητές νερού – Υδροστάτες επαφής – Αισθητήρια – Πιεστικό δοχείο – Βαλβίδα ασφάλειας – Μειωτή πιέσεως νερού ή Αυτόματος πληρωτής – Ανιχνευτή αεριού – Ηλεκτροβάννα Αεριού Ασφάλειας – Έλεγχο της καμινάδας – Μέτρηση καυσαερίων δυο (2) φορές ετησίως, βάση της απόφασης του υπουργείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Αρ.369 Β στις 24/05/1993 στον καυστήρα και για τη βέλτιστη απόδοση του καυστήρα,(ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ).
Παρέχει τις υπηρεσίες της καθ όλο το 24ωρο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και επεμβαίνει άμεσα όποτε απαιτείται.
Η εταιρία μας συνεργάζεται ΜΟΝΟ με αδειούχους τεχνίτες φυσικού αερίου για την διασφάλιση της απολύτου ασφαλείας σας. Η τεχνοτροπία κατασκευής των μηχανημάτων φυσικού αερίου, οι αυστηρές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους καθώς και η φύση του καυσίμου, σε συνδυασμό με την επίβλεψη του ειδικού τεχνίτη, σας εξασφαλίζουν την πλέον ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Τηλεφωνήστε μας …210 988 1616…ή επικοινωνήστε μέσω e-mail για να σας στείλουμε την οικονομική προσφορά.