Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.
>> περισσότερα
πατήστε για μεγέθυνση
APOLLO VALVES – Distributors
Η GAZPRO είναι η αποκλειστική αντιπρόσωπος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής βαλβίδων της Αμερικής, της APOLLO.
>> περισσότερα
πατήστε για μεγέθυνση
Apricus Distributors for Greece SOLARPRO HELLAS
>> περισσότερα
πατήστε για μεγέθυνση
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡIΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση της χώρας, με απόφαση μου, συστήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου και με τη συμμετοχή καθηγητών, εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τη ΔΕΗ, τη ΡΑΕ, τον ΔΕΣΜΗΕ, τον ΕΛΟΤ και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου, για να αναλύσει το πρόβλημα της αυξημένης ζήτησης σε άεργο ισχύ. Η επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα της πριν από 1,5 μήνα, το οποίο και ανέδειξε την ανάγκη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, ιδιαίτερα για το θέρος του 2005, αλλά και μακροπρόθεσμα για τη λειτουργία του συστήματος. Ύστερα από μελέτη του πορίσματος και των προτεινόμενων μέτρων, έφερα ως πρώτο μέτρο άμεσης εφαρμογής, με εισήγησή μου στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, την υπογραφή από τους συναδέλφους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον υπουργό Ανάπτυξης Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο την άμεση εγκατάσταση, στα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, συστημάτων αντιστάθμισης μέχρι 30 Ιουνίου 2005. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπεγράφη, η ευθύνη εφαρμογής θα ανατεθεί από τους αρμόδιους υπουργούς στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, τόσο για τα κτίρια τους όσο και τους εποπτευόμενους φορείς τους, ενώ ο κεντρικός συντονισμός της προσπάθειας αυτής θα ασκείται από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, συνεπικουρούμενο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Δημήτριο-Αντώνιο Μανιατάκη. Ξεκινάμε από το δημόσιο τομέα, την προσπάθεια αυτή. Τα οφέλη από την εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης θα είναι σημαντικά για τη ΔΕΗ, αλλά και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί, αργότερα και στα κτίρια μεγάλου κυβισμού βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Ανάπτυξης τον τελευταίο ένα χρόνο, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος και θα συνεχίσει τις προσπάθειές του αυτές, τόσο με βραχυχρόνια όσο και με μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως άλλωστε εκφράστηκε και κατά την παρουσίαση του πορίσματος της ομάδας εργασίας, υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005. Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε τις διαδικασίες τοποθέτησης συστήματος αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στο κεντρικό κτίριό του, το κόστος του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι θα αποσβεστεί μόλις σε 4 μήνες». Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του πορίσματος της Επιτροπής για τον περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες μηχανές. Η άεργος ισχύς είναι μη παραγωγική ισχύς, η οποία είναι αναγκαία για τη λειτουργία ορισμένων ευρέως διαδεδομένων φορτίων, αλλά επιβαρύνει τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95 – 0,99) ενώ ένα «κακό» φορτίο παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ). Το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της αέργου ισχύος στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής για τη σωστή διαχείριση τάσεως και ενεργού ισχύος, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μείζον θέμα, ιδιαίτερα λόγω των οριακών συνθηκών λειτουργίας του συστήματος παραγωγής-μεταφοράς-διανομής. Για την περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος και την πρόταση εξειδικευμένων μέτρων, συγκροτήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, για τη μελέτη του θέματος του περιορισμού της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες συσκευές σε όλη την Ελλάδα (ειδικότερα στο νομό Αττικής όπου το πρόβλημα διογκώνεται διαρκώς) και την υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης πορίσματος προς αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος. Το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό μετά τη διακοπή της λειτουργίας του την 12η Ιουλίου 2004, ενώ περαιτέρω μέτρα λαμβάνονται βάσει και του Πορίσματος της Ομάδας Εργασίας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Συστήματος και την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία του θα παραμείνει οριακή, ιδιαίτερα κατά το θέρος του τρέχοντος έτους, λόγω της μεγάλης ζήτησης κατά την θερινή περίοδο. Η λήψη πρόσθετων μέτρων αναφορικά με την κατανάλωση και την αντιστάθμιση της αέργου ισχύος, θα βελτιώσει άμεσα την αξιοπιστία του Συστήματος και θα συνεισφέρει μακροπρόθεσμα στην οικονομικότερη λειτουργία του. Επιπλέον, λόγω της ανισοκατανομής παραγωγής/κατανάλωσης στο διασυνδεδεμένο Σύστημα, έμφαση πρέπει να δοθεί στο νότιο τμήμα του, κατά τη λήψη μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ή αντιστάθμισης της αέργου ισχύος. Η Επιτροπή κατά τις συσκέψεις της οδηγήθηκε σε γενικότερη ανάλυση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η υψηλή άεργος ισχύς του φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, όχι μόνο δηλαδή από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες παρόμοιες συσκευές, και επέκτεινε τις προτάσεις της σε μέτρα που πρέπει να ληφθούν συνολικά για το περιορισμό της. Επιπλέον μελέτησε και το θέμα που αφορά τομείς συνδυασμένης μείωσης της κατανάλωσης ενεργού και αέργου ισχύος. Η ζήτηση της άεργου ισχύος αυξάνεται σημαντικά σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών κατά τις οποίες γίνεται αυξημένη χρήση κλιματιστικών και ψυκτικών συσκευών καθώς και αντλητικών συγκροτημάτων. Η παραγωγή της αέργου ισχύος από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και η μεταφορά της στην κατανάλωση μέσω των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, έχει σημαντικό κόστος λόγω: α. κόστους των μονάδων παραγωγής (μεταβλητό και σταθερό) για την παραγωγή της ενέργειας, των πρόσθετων απωλειών λόγω ροής αέργου ισχύος στα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, β. εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή της ενέργειας των πρόσθετων απωλειών, που προαναφέρθηκαν, γ. αυξημένου μακροχρόνιου κόστους ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής βάσει των αυξημένων τιμών έντασης του συνολικού ρεύματος, και δ. κόστους της εθνικής οικονομίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής σβέσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος της οποίας επιτείνεται από την αυξημένη ζήτηση αέργου ισχύος. Η αυξημένη εποχιακή ζήτηση άεργου ισχύος μπορεί να αντιμετωπισθεί τόσο κεντρικά όσο και στην τελική κατανάλωση, το οποίο είναι και το βέλτιστο. Στα πλαίσια του πορίσματος καταγράφηκαν τόσο τα βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν και να αποδώσουν άμεσα ώστε να υποβοηθηθεί η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας καταρχήν κατά το 2005, όσο και εκείνα που θα έχουν επιπτώσεις στη συνέχεια. Μέτρα άμεσης απόδοσης Με βάση το πόρισμα της επιτροπής και την επεξεργασία του από το Υπουργείο Ανάπτυξης, απαιτείται: § Να εγκατασταθούν άμεσα, και το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου, στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΜΤ και ΧΤ), συσκευές αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, ώστε να επιτευχθεί τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) μεγαλύτερη του 0,95. § Ο Διαχειριστής του Συστήματος να παρακολουθεί συστηματικά την τήρηση του ορίου κατανάλωσης αέργου ισχύος από κάθε Πελάτη ΥΤ, και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις ή στα λοιπά ενδεικνυόμενα μέτρα. Να αυξηθεί η ελάχιστη τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) την οποία είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι Πελάτες που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς σε 0,95. § Να θεσπιστεί η υποχρέωση των Πελατών ΜΤ, και όχι απλά τιμολογιακά κίνητρα, για τήρηση ορίου στην κατανάλωση αέργου ισχύος, με κάτω όριο Συντελεστή Ισχύος (συνφ) 0,95. § Ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, να μεγιστοποιηθεί η τιμή του Συντελεστή Ισχύος, με την εγκατάσταση κατάλληλων συστημάτων αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στα σημεία τροφοδότησης των αντίστοιχων δικτύων. § Η οργανωμένη διαφημιστική-ενημερωτική καμπάνια μέσω ΜΜΕ προς τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, με σκοπό την ενημέρωση για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και την παρότρυνση για την τοποθέτηση απλών αντισταθμιστικών διατάξεων στους Πίνακες τους. § Να λειτουργήσουν διατάξεις αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. § Η σύσταση στις εταιρείες που διαθέτουν καταψύκτες και ψυγεία σε υπαίθρια και μη σημεία πώλησης των προϊόντων τους, για αντιστάθμιση, ώστε να επιτυγχάνεται Συντελεστής Ισχύος μεγαλύτερος του 0,95. Επιπλέον, σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών (προβλεπόμενα υψηλά φορτία) μεταξύ των ενδεδειγμένων μέτρων περιλαμβάνονται: § η ηλεκτρική αποσύνδεση των αντλητικών συγκροτημάτων άρδευσης κατά τις ώρες που δεν επιτρέπεται η άντληση βάσει του ειδικού τιμολογίου, με διατάξεις αποκοπής που θα εγκαταστήσει ο Διαχειριστής του Δικτύου. § η μείωση ή/και διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων φορτίων που περιλαμβάνουν κινητήρες, κατά τις ώρες μέγιστης θερινής αιχμής. Έτσι εξετάζουμε την αποκοπή φορτίων παροχής ενέργειας στο χρονικό διάστημα μεταξύ 10.00 το πρωί και 5.00 το απόγευμα. Μέτρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης Περαιτέρω, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μακροχρόνια βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των μέτρων άμεσης απόδοσης, τα οποία φυσικά θα αποδώσουν και μακροπρόθεσμα. § Για προμήθεια εξοπλισμού κλιματιστικών μηχανημάτων ψυκτικής ικανότητας μέχρι 100 kW για κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τη σύνταξη των προδιαγραφών να περιλαμβάνεται όρος για πιστοποίηση και ταξινόμηση στους καταλόγους της EUROVENT και προδιαγραφές ενεργειακής κλάσης Α. § Συστηματικός έλεγχος της αγοράς των ηλεκτρικών συσκευών και ιδιαίτερα των κλιματιστικών, ψυκτικών, ηλεκτρικών αντλιών κλπ για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, ενεργειακής σήμανσης των συσκευών αυτών και περί μηχανών. § Βελτίωση προδιαγραφών των κλιματιστικών συσκευών (τύπου split) και λοιπών οικιακών συσκευών. Για τον εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στο μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα αντίστοιχης πιστοποίησης και αναγραφής του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) του μηχανήματος σε όλη τη διαδικασία φόρτισής του, από διαπιστευμένους οίκους πιστοποίησης, στα πλαίσια της νομοθεσίας της Ε.Ε.. Προώθηση, ουσιαστικός έλεγχος και απαγόρευση εμπορίας μη πιστοποιημένου εξοπλισμού. Ανάδειξη του προβλήματος στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. § Επέκταση της πολιτικής περί της αέργου ισχύος και στη Χαμηλή Τάση σε όλους τους καταναλωτές του βιομηχανικού και εμπορικού-τριτογενή τομέα. § Περιορισμός της κατανάλωσης αέργου ισχύος από τις εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, με την καθιέρωση της υποχρέωσης οι νέες εγκαταστάσεις αυτές να έχουν κατ’ ελάχιστον Συντελεστή Αέργου Ισχύος 0,95. § Προώθηση εθνικού Σήματος Ποιότητος για κλιματιστικά μηχανήματα οικιακού τύπου. § Αντικατάσταση των συμβατικών ενεργοβόρων κεντρικών κλιματιστικών μονάδων chiller με μονάδες απορροφήσεως βρωμιούχου λιθίου που χρησιμοποιούν για τη λειτουργία τους ως καύσιμο φυσικό αέριο. Το πλήρες πόρισμα της «Επιτροπής για τον περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που καταναλίσκεται από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες μηχανές» έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης www.ypan.gr Αθήνα, 18 Μαΐου 2005 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ – BIOMHXANIKOI ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΒΗΤΕΣ – ΑΕΡΟΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ME ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ KAI ΟΙΚΙΑΚΕΣ Αερίου ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ και ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΧΥΤΟΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΟΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΚΛΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ BOILER – ΗΛΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ – ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (ΝΕΑ) & ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ AEΡIOY ΠΥΡΣΟΥΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙA με ασύρματο ελέγχο μέσω κινητού τηλεφώνου ΑΥΤΟΜΑΤΙΣMOI – ΚΤΙΡΙΩΝ – ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ – ΜΟΝΞΙΔΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ & ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙKΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΟΥ TZAKIA ΑΕΡΙΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – Χονδρική – Λιανική ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ VIDEO ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ και ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ APOLLO VALVES Made in USA ( ΒΑΛΒΙΔΕΣ )- Back Flow preventers,Vacum-( άνοιξε την κατηγορία πιο κάτω) AΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Κ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: ENERGY MANAGER (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ η INTERNET) ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΚΙΝHΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ APRICUS ΗΛΙΑΚΑ Evacuated Tubes – AUSTRALIAN MANAGEMENT SOLARPRO ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – POWERSAVER 30%+ AΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ & Μέ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚO ΣΥΣΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ!!! ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ & ΖΕΣΤΟ η ΚΡΥΟ APOLLO VALVES Made in USA (ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΝΕΡΟΥ – ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ – ΜΕΤΡΙΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS – ΚΑΙΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – NEA …. ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ – ΜΕΤΑΛΙΚΕΣ …INOX – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΕΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΥΔ ΕΓΚΕΓΚΡΙΜΕΝΗ Α
Ο ΤΟ ΕΣΥΔ INTERNATIONAL MEMBER OF THE NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
πατήστε για μεγέθυνση