ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου μας , ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) κ.α.
Η εταιρεία μας, ακολουθώντας πιστά την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων, δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης τα στοιχεία που δηλώνονται από τον χρήστη.

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την:

  • εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει η εταιρεία μας στους χρήστες του ιστοτόπου
  • ενημέρωση τους σχετικά με νέες υπηρεσίες
  • εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του site
  • επικοινωνία της εταιρείας μας με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας.

Κατ’ εξαίρεση, η εταιρεία μας δύναται να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων
  • Η δημοσιοποίηση γίνεται προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας, και μόνο μέχρι του βαθμού που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας.
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, από απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Διόρθωση – διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η εταιρεία μας, παρέχει στους χρήστες του τη δυνατότητα να αιτηθούν τη διαγραφή ή τη διόρθωση οποιουδήποτε από τα προσωπικά τους στοιχεία, αποστέλλοντας σχετικό email στο info@gazpro.gr, ή μέσω επικοινωνίας με την εταιρεία μας.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα της σύνδεσης (Internet Provider) μέσω της οποίας ο Η/Υ του χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, επομένως και στις σελίδες του ιστότοπού μας, η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας των συστημάτων μας (εξυπηρετητής, βάση δεδομένων, δικτύου κ.α ) και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
Η διεύθυνση IP πρόσβασης του χρήστη στις σελίδες του ιστότοπού μας, δύναται να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί – τηρούμενης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας – από τις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές ή άλλες κρατικές αρχές.

Cookies

Ο ιστότοπός μας, χρησιμοποιεί cookies . Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην αντίστοιχη σελίδα (https://gazpro.gr/cookie-policy/).

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε διευκρίνιση ή πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το την Gazpro μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@gazpro.gr) ή τηλεφώνου (210 9881616).