Menu

FAQs

Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Συχνές ερωτήσεις (FAQs)

Εσείς ρωτάτε, εμείς σας απαντούμε! Η GazPro έχει στη διάθεσή σας το επιστημονικό της προσωπικό προκειμένου να σας απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και την επιχείρησή σας.

Οφέλη

Η χρήση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς της κατανάλωσης, σε οικιακή, επαγγελματική και βιομηχανική χρήση, προσφέρει αναρίθμητα οφέλη στο χρήστη, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα καθαρότερο περιβάλλον και αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών.


Οικονομία
Το φυσικό αέριο αποτελεί διαχρονικά την πιο οικονομική επιλογή και τη καλύτερη ενεργειακή επένδυση σε βάθος χρόνου για οικιακή και επαγγελματική χρήση προσφέροντας ανταγωνιστικά τιμολόγια ως προς τις συμβατικές μορφές ενέργειας (πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, υγραέριο κλπ.).

Ευκολία στη χρήση

Το φυσικό αέριο είναι διαθέσιμο όποτε το χρειάζεστε κάθε στιγμή μέσα από το εγκαταστημένο δίκτυο. Δεν χρειάζεται να το παραγγείλετε ή να είστε σε ετοιμότητα για την παραλαβή του. Η λειτουργία των συσκευών φυσικού αερίου είναι απλή και προσφέρει ευκολίες και άνεση στην καθημερινή σας ζωή (πχ. παροχή ζεστού νερού στη στιγμή).

Καθαριότητα και εξοικονόμηση χώρου
Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, αφού είναι διαθέσιμο μέσα από το δίκτυο διανομής, ενώ απαλλάσσεστε από τις δυσάρεστες οσμές και τα υπολείμματα του πετρελαίου.

Ακρίβεια στη μέτρηση και χρέωση μετά την κατανάλωση
Η μέτρηση της κατανάλωσης γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή, όπως στις περιπτώσεις της ΔΕΗ και της ΕΥΔΑΠ, ενώ πληρώνετε πάντα μόνο όσο έχετε καταναλώσει και μετά την κατανάλωσή του.

Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών
Η καθαρή καύση του φυσικού αερίου εξασφαλίζει μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Φιλικότητα προς το περιβάλλον
Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Η καύση του παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα, οπότε υποκαθιστώντας τα άλλα καύσιμα συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής.

Από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙϫϻ, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό
Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»
για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

Τιμολόγιο Κλιματισμού «ΚΣ»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 2013-2014-2015
Χρέωση Ισχύος
(1)
(€/60 ημέρες)
 Μέχρι 5 m3/ώρα 6,36
 Μέχρι 40 m3/ώρα
 11,43
 Μέχρι 60 m3/ώρα
 20,32
 Πάνω από 60 m3/ώρα
 33,01
Χρέωση ενέργειας
(2)
(€/kWh)
Τιμή φυσικού αερίου ανα kWh
Α.Θ.Δ. Συντ. Μετατροπής
(kWh/Nm3)
 Ιανουάριος 2013  0,07094  11,3273
 Φεβρουάριος 2013  0,06896  11,5732
 Μάρτιος 2013  0,06859  11,5262
 Απρίλιος 2013  0,06887  11,7170
 Μάιος 2013  0,06382  11,4041
 Ιούνιος 2013  0,06394  11,6976
 Ιούλιος 2013  0,06452  11,3847
 Αύγουστος 2013  0,06227  11,4733
 Σεπτέμβριος 2013  0,06243  11,4847
 Οκτώβριος 2013  0,06137  11,6211
 Νοέμβριος 2013  0,06093  11,4681
 Δεκέμβριος 2013  0,06056  11,3787
 Ιανουάριος 2014  0,06337  11,4558
 Φεβρουάριος 2014  0,06400  11,5598
 Μάρτιος 2014  0,06348  11,3821
 Απρίλιος 2014  0,05939  11,5737
 Μάιος 2014  0,05860  11,3822
 Ιούνιος 2014  0,05936  11,8720
 Ιούλιος 2014  0,05930  11,5745
 Αύγουστος 2014  0,06001  11,8845
 Σεπτέμβριος 2014  0,06119  11,7040
 Οκτώβριος 2014  0,06230  11,5736
 Νοέμβριος 2014  0,06252  11,5901
 Δεκέμβριος 2014  0,06287  11,9631
 Ιανουάριος 2015  0,05933  11,8202
 Φεβρουάριος 2015  0,05695  11,8803
 Μάρτιος 2015  0,05752  11,9062
 Απρίλιος 2015  0,06026  11,7874
 Μάιος 2015  0,05205  11,8114
 Ιούνιος 2015  0,05039  11,4968
 Ιούλιος 2015  0,05026  11,6136

(1) Οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν ΔΕΤΕ (0,5%) & ΦΠΑ (13%).

(2) Οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους : ΕΦΚ, ΔΕΤΕ (0,5%) & ΦΠΑ (13%). Από 1/11/2014 συμπεριλαμβάνεται ΤΑΕ 0,00048 €/kWh.

Ισχύουν οι εξής εκπτώσεις:

Για συσκευές συνολικής ισχύος έως και 50 kW ΑΘΔ: Έκπτωση 7,5 €/MWh Συνολικό ποσό στη διάρκεια της σύμβασης: [188*Ισχύς (kW)] €

Για συσκευές συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 50 kW ΑΘΔ και έως 300 kW ΑΘΔ: Έκπτωση 6,5 €/MWh Συνολικό ποσό στη διάρκεια της σύμβασης: [163*Ισχύς (kW)] €Η μέγιστη διάρκεια παροχής της έκπτωσης είναι 5 έτη.

(α) Χρέωση ενέργειας

Ειδικά για το τιμολόγιο της ψύξης / θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού που επιτυγχάνεται από ειδικό εξοπλισμό κατανάλωσης φυσικού αερίου (μηχάνημα απορρόφησης ή αντλία θερμότητας αερίου), ισχύει το ειδικό τιμολόγιο στο οποίο εφαρμόζεται σημαντική έκπτωση και είναι:

•    Χαμηλότερο από όλα τα τιμολόγια
•    Σε περίπτωση μικτής χρήσης κλιματισμού και άλλων χρήσεων (λέβητας, κουζίνα, κλπ.) η χρέωση θα γίνεται αντίστοιχα με την εγκατεστημένη ισχύ.

Η τιμή του φυσικού αερίου για αυτή τη χρήση θα ανανεώνεται κάθε μήνα.

Η τιμή του Φ.Α. προ φόρων (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ) υπολογίζεται βάσει του κόστους αγοράς Φ.Α. και του Περιθωρίου Διανομής για την συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών:Τιμή Πώλησης = Κόστος προμήθειας + Περιθώριο Διανομής

Συντελεστής μετατροπής

Ο συντελεστής μετατροπής (ΣΥΝΤ. ΜΤΡΠ.) που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

(β) Χρέωση Ισχύος

 Το κόστος παγίου – χρέωση ισχύος αντιστοιχεί σε 60 ημερολογιακές μέρες και εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή.

(γ) Φόροι

Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).

Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).

Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος (από 1/1/12) και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.Από 1/11/2014 το Φυσικό Αέριο βαρύνεται για τους προστατευόμενους καταναλωτές με Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (ΤΑΕ) ίσο με 0,00048 €/kWh.

Από 1η Οκτωβρίου 2011 η ΕΠΑ Αττικής εφαρμόζει τη νέα τιμολογιακή πολιτική που βασίζεται στο κόστος προμήθειας φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Σύμφωνα με τη νέα τιμολογιακή πολιτική όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ), θα λαμβάνουν ένα ενιαίο τιμολόγιο, το ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙϫϻ, το οποίο αντικαθιστά το ισχύον τιμολόγιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το ειδικό
Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»
για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σημειώνεται ότι για τους πελάτες με κεντρική θέρμανση εκδίδεται λογαριασμός μία φορά το μήνα (αλλαγή από 01/01/2013), ενώ για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες ο λογαριασμός εκδίδεται σε διμηνιαία βάση.

Οικιακό Τιμολόγιο «Ο»
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 2013-2014-2015
 Χρέωση ισχύος
(1)
(€/60 μέρες)
Μέχρι 5 m3/ώρα 6,36
Μέχρι 40 m3/ώρα 11,43
Μέχρι 60 m3/ώρα 20,32
Πάνω από 60 m3/ώρα 33,01
Χρέωση  ενέργειας (2)
(€/kWh)
Τιμή φυσικού
αερίου ανα kWh
ΑΘΔ: Συντ.
Μετατροπής (kWh/Nm3)
 Ιανουάριος 2013  0,07775  11,3273
 Φεβρουάριος 2013  0,07576  11,5732
 Μάρτιος 2013  0,07540  11,5262
 Απρίλιος 2013  0,07568  11,7170
 Μάϊος 2013  0,07063  11,4041
 Ιούνιος 2013  0,07076  11,6976
 Ιούλιος 2013  0,07133  11,3847
 Αύγουστος 2013  0,06909  11,4733
 Σεπτέμβριος 2013  0,06925  11,4847
 Οκτώβριος 2013  0,06818  11,6211
 Νοέμβριος 2013  0,06774  11,4681
 Δεκέμβριος 2013  0,06737  11,3787
 Ιανουάριος 2014  0,07018  11,4558
 Φεβρουάριος 2014  0,07081  11,5598
 Μάρτιος 2014  0,07029  11,3821
 Απρίλιος 2014  0,06620 11,5737
 Μάιος 2014  0,06541  11,3822
 Ιούνιος 2014  0,06617  11,8720
 Ιούλιος 2014  0,06611  11,5745
 Αύγουστος 2014  0,06682  11,8845
 Σεπτέμβριος 2014  0,06800  11,7040
 Οκτώβριος 2014  0,06911  11,5736
 Νοέμβριος 2014  0,06933  11,5901
 Δεκέμβριος 2014  0,06968  11,9631
 Ιανουάριος 2015  0,06841  11,8202
 Φεβρουάριος 2015  0,06603  11,8803
 Μάρτιος 2015  0,06660  11,9062
 Απρίλιος 2015  0,06934  11,7874
 Μάιος 2015  0,06113  11,8114
 Ιούνιος 2015  0,05946  11,4968
 Ιούλιος 2015  0,05934  11,6136

(1) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται το ΦΠΑ (13%) και το ΔΕΤΕ (0,5%) .

(2) Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται όλοι οι νόμιμοι φόροι ΦΠΑ (13%), ΕΦΚ & ΔΕΤΕ (0,5%). Από 1/11/2014 συμπεριλαμβάνεται ΤΑΕ 0,00048 €/kWh.

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης και χρεώνεται από την στιγμή εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας

Η μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου γίνεται σε τακτά περιοδικά διαστήματα και η καταμετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3) επιμερίζεται στους μήνες της περιόδου καταμέτρησης με βάση τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα που περιέχεται σε αυτή. Η κατανάλωση σε m3 μετατρέπεται σε kWh με τον συντελεστή μετατροπής kWh/m3 του κάθε μήνα.

Η τιμή μονάδας του φυσικού αερίου (€/kWh) προ φόρων υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και το περιθώριο διανομής της ΕΠΑ Αττικής.

Τιμή Φ.Α.  (προ φόρων) = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής

Για κάθε μήνα υπολογίζεται η αξία του φυσικού αερίου προ φόρων σε ευρώ (€).

Συντελεστής μετατροπής

Ο συντελεστής μετατροπής, που εμφανίζεται στο λογαριασμό σας, μετατρέπει τα κυβικά μέτρα (m3) φυσικού αερίου σε kWh και εκφράζει το ενεργειακό περιεχόμενο τους. Ο συντελεστής μετατροπής μεταβάλλεται κάθε μήνα σύμφωνα με μετρήσεις που γίνονται στους σταθμούς παραλαβής του φυσικού αερίου.

β) Χρέωση Ισχύος

Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή.

γ) Φόροι

Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).

Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).

Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Από 1/11/2014 το Φυσικό Αέριο βαρύνεται για τους προστατευόμενους καταναλωτές με Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού (TAE) που ισούται με 0,00048€/kWh.

 

Η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΕΠΑ Αττικής ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2011 και σύμφωνα με αυτή η τιμή του φυσικού αερίου βασίζεται πλέον στο κόστος προμήθειας του.

Συγκεκριμένα, η τιμή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου θα αναθεωρείται σε μηνιαία βάση και θα προκύπτει από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου της ΕΠΑ Αττικής από τη ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου). Στην τιμή αυτή θα προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο διανομής καθώς και οι επιβαλλόμενοι από την Ελληνική Πολιτεία φόροι (ΦΠΑ, ΕΦΚ, κλπ.).

Τιμή Πώλησης Φυσικού Αερίου =  Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής ΕΠΑ Αττικής + Φόροι

Κατά συνέπεια η εξέλιξη των μηνιαίων τιμών φυσικού αερίου, και η σχετική διακύμανσή τους, εξαρτάται από το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου. Το κόστος προμήθειας εξαρτάται από το μέσο όρο των διεθνών τιμών μιας ομάδας πετρελαιοειδών, για τους έξι μήνες που προηγούνται της αρχής κάθε τριμήνου. Για αυτό το λόγο η τιμή του φυσικού αερίου επηρεάζεται με χρονική υστέρηση 6 ως 9 μηνών από τις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, για τους καταναλωτές λιανικής (Β2C) περιλαμβάνει τα παρακάτω τιμολόγια:

  • Το Οικιακό Τιμολόγιο «Ο», θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί καταναλωτές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση (θέρμανση, μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης), εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
  • Το Επαγγελματικό Τιμολόγιο «Ε», θα λαμβάνουν όλοι οι επαγγελματίες καταναλωτές λιανικής (ετήσια κατανάλωση μικρότερη των 100.000μ3)που χρησιμοποιούν το Φ.Α. για οποιαδήποτε χρήση (μαγείρεμα, παραγωγή ζεστού νερού ή/και ατμού, θέρμανση χώρων κλπ) εκτός από Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή (ΣΗΘ)
  • Το Τιμολόγιο Κλιματισμού/Συμπαραγωγής «ΚΣ»,  θα λαμβάνουν όλοι οι οικιακοί και επαγγελματίες καταναλωτές που χρησιμοποιούν το Φ.Α. αποκλειστικά για Κλιματισμό ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού/Θερμότητας

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου σε κάθε τιμολογιακή κατηγορία παροχής αναλύεται στη χρέωση ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης και χρεώνεται από την στιγμή εγκατάστασης της μετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας
Η μέτρηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου γίνεται περίπου κάθε 60 μέρες και η καταμετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε κυβικά μέτρα (m3) επιμερίζεται στους μήνες της περιόδου καταμέτρησης με βάση τον αριθμό των ημερών κάθε μήνα που περιέχεται σε αυτή. Η κατανάλωση σε m3 μετατρέπεται σε kWh με τον συντελεστή μετατροπής kWh/m3 του κάθε μήνα.

Η τιμή του φυσικού αερίου (€/kWh) προ φόρων υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προμήθειας του φυσικού αερίου του προηγούμενου μήνα και το περιθώριο διανομής της ΕΠΑ Αττικής της κάθε κατηγορίας.

Τιμή Φ.Α.  (προ φόρων) = Κόστος προμήθειας Φ.Α. + Περιθώριο Διανομής

β) Χρέωση Ισχύος
Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το εγκατεστημένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή και χρεώνεται στον καταναλωτή από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή του.
Η χρέωση ισχύος που αντιστοιχεί σε 60 ημερολογιακές μέρες είναι η ακόλουθη:

 Εγκατεστημένο φορτίο
συσκευών
Χρέωση ισχύος

για 60 ημέρες (προ ΦΠΑ) 

 Μέχρι 5 m3/ώρα  €5,60
 Μέχρι 40 m3/ώρα  €10,07
 Μέχρι 60 m3/ώρα  €17,90
 Μέχρι 100 m3/ώρα  €29,08
γ) Φόροι
Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (0,0054€ ανά καταναλωθείσα kWh).
Στην συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος και ΕΦΚ) επιβάλλεται ο ΦΠΑ (13%).Επίσης το Φυσικό Αέριο επιβαρύνεται με το ειδικό τέλος ΔΕΤΕ (Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών) που ισούται με το 0,5% επί του συνόλου χρέωσης ενέργειας, χρέωσης ισχύος (από 1/1/12) και ΕΦΚ και δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.Σημείωση:
Η νέα τιμολογιακή πολιτική ισχύει για τις καταναλωθείσες ποσότητες από 1/10/2011 και έπειτα, ενώ οι τιμές φυσικού αερίου μέχρι και την τιμή Σεπτεμβρίου 2011 θα προκύψουν βάσει της τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικών καυσίμων.
Ως εκ τούτου οι νέοι φόροι (ΕΦΚ, ΔΕΤΕ), της κατανάλωσης του Σεπτεμβρίου, θα απορροφηθούν από την ΕΠΑ Αττικής. Ωστόσο στο λογαριασμό θα εμφανίζεται για το μήνα αυτό η πλήρης ανάλυση σε χρέωση ενέργειας, ΕΦΚ και ΔΕΤΕ.

P283_2
Ναι! Τοποθετώντας ένας σύστημα ηλιοθερμίας μπορείτε να εκμεταλευτείτε την ενέργεια από τον ήλιο για θέρμανση χώρου, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανση της πισίνας σας. Ακόμα, (με τη βοηθεία ειδικής συσκευής) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια ακόμα και για δροσιμό του σπιτιού σας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Όχι! Μπορείτε να αντικαταστήσετε το σύστημα ωρομέτρησης της πολυκατοικίας σας με σύστημα θερμιδομέτρησης, τοποθετώντας τον θερμιδομετρητή γραμμής  της εταιρείας Itron- Actaris. Με τον τρόπο αυτόν θα συμβάλλετε στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας, ενώ ταυτόχρονα θα έχετε έναν δικαιότερο τρόπο κατανομής των δαπανών σε κάθε διαμέρισμα.

Ναι! Με το σύστημα ασύρματης θερμιδομέτρησης της Sontex μπορείτε να μετατρέψετε το σύστημα θέρμανσης σας, σε αυτόνομο χωρίς οποιαδήποτε υδραυλική ή ηλεκτρική παρέμβαση, παρά μόνο με την τοποθέτηση ειδικών εξαρτημάτων (ρυθμιστής θερμοκρασίας – ασύρματος θερμιδομετρητής) σε κάθε θερμαντικό σώμα.

 

Ναι! Μπορείτε να εγκαταστήσετε την βαλβίδα αντιπαγετικής προστασίας FPS της εταιρίας Ogontz, η οποία ανοίγει όταν η θερμοκρασία του υγρού του συστήματος κατεβαίνει από τα προκαθορισμένα όρια και έτσι το ανανεώνει.

Ναι! Μπορεί να γίνει εσωτερική επένδυση της υφιστάμενης καμινάδας με την τεχνολογία FuranFlex, που παρέχει 30ετή εγγύηση και αποτελεί οικονομικότερη λύση συγκριτικά με το κόστος αποξήλωσης και εγκατάστασης νέας καμινάδας.

 

Translate »