Μεγάλο μέρος του κόστους παραγωγής πολλών προϊόντων προέρχεται απο τις διεργασίες θερμικής επεξεργασίας. Η χρήση του φυσικού αερίου ή και υγραερίου σε τέτοιες διεργασίες μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος αλλά και τον χρόνο παραγωγής δίνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

24

Συγκριτικά η θέρμανση ενός φούρνου ή ξηραντηρίου με καυστήρα φυσικού αερίου παρέχει πολλά πλεονεκτήματα έναντι του πετρελαίου ή του ρεύματος όπως:

  • έως και 60% οικονομία
  • ταχύτερη απόκριση
  • καθαρότερη καύση – φιλικότερο προς το περιβάλλον
  • λιγότερη συντήρηση
  • δεν καταλαμβάνει χώρο για την αποθήκευση
  • δεν προπληρώνετε το καύσιμο

Η χρήση αερολέβητα είναι κοστοβόρα όσο και το καύσιμο που χρησιμοποιείται. Η χρήση του φυσικού αερίου μειώνει σημαντικά το κόστος παραγωγής σε εφαρμογές όπως αρτοβιομηχανίες και φούρνους, ξηραντήρια αλλά και φούρνους αυτοκινήτων.