Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για ενέργεια και το ολοένα
μειούμενα αποθέματα οδηγούν στην ανάγκη για εξεύρεση νέων ενεργειακών πόρων και
την εξέλιξη των υφιστάμενων  τρόπων
εξόρυξης – παραγωγής με νέους αποδοτικότερους .

Η ανάγκη αυτή έφερε το fracking ή τις γεωτρήσεις ρωγμάτοσης.
Έναν νέο τρόπο εξόρυξης φυσικού αερίου όπου σε υφιστάμενες  ανενεργές γεωτρήσεις ή και νέες, ωθείτε νερό
σε υψηλή πίεση μαζί με άμμο και χημικά με σκοπό την ρυγμάτωση των πετρωμάτων
και απελευθέρωση χιλιάδων φυσαλίδων φυσικού μέσω της γεώτρησης. Η διαδικασία
αυτή επιτρέπει την παραγωγή του shale gas ή σχιστολιθικού αερίου δίνοντας την δυνατότητα ακόμα και σε
μη παραδοσιακά παραγωγές χώρες φυσικού αερίου να παράγουν αέριο καλύπτοντας τις
δικές τους ανάγκες αλλά και για εξαγωγή σε τρίτες χώρες αλλάζοντας και τις γεωπολιτικές
ισορροπίες .